O nás

Dům dětí a mládeže Beroun (dále jen DDM Beroun) je příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Středočeský kraj. DDM Beroun se nachází v centru města na adrese U Stadionu 787, v přímém dosahu městské hromadné dopravy, nádraží ČD a autobusového nádraží.

DDM celoročně zajišťuje činnost:
  • Pravidelnou zájmovou (zpravidla od 1. 10. – 31. 5. školního roku, garantovaných 25 lekcí) organizovanou v kroužcích hudebních, keramických, sportovních, přírodovědných, technických, chemických, výtvarných a všestranných.
  • Nepravidelnou zájmovou, která má podobu seminářů, sportovních a uměleckých soutěží, tematicky zaměřených přednášek, zájezdů a exkursí.
  • Rekreační, která je organizována zejména o prázdninách a má podobu příměstských a pobytových táborů.
Spolupracujeme na projektech zaměřených na výchovu mládeže a zábavu pro celou rodinu.
 

Několik postřehů z novodobé historie DDM Beroun
 
Střediska volného času dětí a mládeže, resp. domy dětí a mládeže jsou plnohodnotnou součástí školského systému. Zajišťují komplexní zájmové vzdělávání, nabízejí dětem, žákům i ostatním zájemcům z řad veřejnosti účelné využití volného času. Zájemci mohou pracovat v odborných zájmových útvarech, navštěvovat příležitostné akce, účastnit se táborů, podle možností pak užívat vnitřní i venkovní prostory ke spontánním aktivitám. Několik dlouhých let tomu v Berouně tak nebylo. Jedině dobře, že dnes je vše jinak.
Před rokem 1989 zajišťoval zájmovou činnost dětí a mládeže v Berouně městský dům pionýrů a mládeže, který sídlil v prostorách na Městské hoře. Málo kdo si dnes vzpomene, že patřil k prvním v tehdejším Československu, který rozvíjel oblast elektroniky a počítačů. 
Hned počátkem 90. let byl však Městský dům dětí a mládeže v Berouně zrušen. 
K rozšíření volnočasových aktivit v Berouně došlo ve školním roce 1995-1996, kdy v Berouně vzniklo odloučené pracoviště Okresního domu dětí a mládeže v Hořovicích. Zpočátku pracoviště sídlilo v sokolovně v Tyršově ulici, s ohledem na prudký nárůst zájemců o činnost dochází k rozšíření počtu míst v Berouně, kde mohou děti a mládež pracovat. Nejprve se berounské pracoviště rozrostlo o pracoviště na Husově náměstí, kde sdílelo objekt společně se ZUŠ Václava Talicha, téměř záhy se konal za výrazné podpory starosty města Berouna MUDr. Jiřího Bessera postupný návrat do části prostor na Městské hoře v Berouně. Posledním krokem k rozšíření zázemí pro činnost berounského pracoviště bylo otevření Klubu Oko v areálu MŠ Drašarova. Stalo se tak opět za významné podpory města Beroun, zejména pak paní místostarostky Mgr. Lenky Šmídové.
Činnost Okresního domu dětí a mládeže v Hořovicích, včetně berounského pracoviště, akcelerovala výrazným způsobem od roku 2000, kdy se okresní dům dětí a mládeže stal přímo řízenou organizací MŠMT. Byla výrazně rozšířena činnost a transformovaná organizace nesla název Institut zájmového vzdělávání MŠMT (IZV MŠMT). Kromě běžné práce s dětmi a mládeží se tato organizace stala významným a republikově uznávaným centrem vzdělávání a metodické podpory sektoru středisek volného času a školních klubů, a to v rámci celé České republiky. Činnost a aktivity utěšeně narůstaly ve všech oblastech činnosti.
 
Jedním z klíčových roků se stal rok 2004. Na základě rozhodnutí MŠMT bylo provedeno sloučení IZV MŠMT s dvěma dalšími podobnými organizacemi a vznikl Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (NIDM MŠMT). Organizace s odlišnými úkoly a posláním. V rámci transformace došlo v r. 2005 k vyčlenění hořovického pracoviště (dnes SVČ Domeček Hořovice) a berounské pracoviště bylo z rozhodnutí Středočeského kraje včleněno do DDM Příbram. Nabídka volnočasových aktivit a zájmového vzdělávání byla tímto krokem destabilizována. Ač se zbylí pracovníci snažili, stěží udrželi základní činnosti pro několik desítek dětí a mladých lidí. 
Naději přinesl až r. 2014, kdy rozhodnutím Středočeského kraje byl napraven dřívější omyl a byl vytvořen nový právní subjekt, DDM Beroun, který pracuje dosud, pracuje v samostatných prostorách (na adrese U Stadionu 787, 266 01 Beroun) blízko centra a berounských škol. 

My, berounské děti a mladí lidé, rovněž tak i ostatní zájemci z okolí, jsme dostali novou šanci. Nesmíme ji promarnit.
 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.