Dům dětí a mládeže je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj. Naše aktivity jsou zaměřeny na využívání volného času dětí, mládeže a dospělých. Hlavní náplní je nabízet činnost v zájmových útvarech, které se zaměřují na různé oblasti (rukodělná, výtvarná, sportovní, přírodovědná, fyzikální a chemická, modelářská, technická…).  V průběhu školního roku pořádáme také pravidelné akce pro žáky mateřských a základních škol. Vyvrcholení celoroční činnosti jsou příměstské a pobytové tábory. Spolupracujeme na projektech zaměřených na výchovu mládeže a zábavu pro celou rodinu.

Dům dětí a mládeže Beroun, příspěvková organizace

U Stadionu 787
266 01 Beroun
IČ: 71294643
Bankovní spojení: 270968724/0300

Kde nás najdete

U Stadionu 787
266 01 Beroun