Novinky

15.01.2020 PŘIHLAŠOVÁNÍ NA TÁBORY

Přihlašování na letní pobytový i příměstské tábory bude spuštěno 20. 1. 2020 od 9:00. Při problémech s přihlašováním se prosím obraťte na Danielu Doležalovou - email: daniela.dolezalova@ddmberoun.cz, tel.: 774 950 671.

Literárně - dramatický kroužek

Základním principem kroužku je dramatická hra. Pracujeme s výrazovými prostředky dalších druhů umění (literárního, výtvarného, hudebního) v jejich vzájemném propojení usilujícím o výsledné dramatické sdělení. Dramatická tvorba je účinným nástrojem emocionálního rozvoje osobnosti dětí, schopnosti sebepoznání, sebekontroly a kázně v kolektivní práci.

Kód 190707
Název Literárně - dramatický kroužek
Místo konání DDM Beroun
Hlavní vedoucí Marcela Dohnalová
Věková skupina 9-14 let
Cena 2. pololetí 1200,- Kč
Cena rok 2400,- Kč
Dny konání ČT 17:00-18:30
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí volno