Novinky

26.08.2019 Přihlašování na zájmové kroužky 2019/2020

Přihlašování na zájmové kroužky bude probíhat od 2. 9. 2019 od 10,00 hod. přes Klientský účet DDM Beroun.

Literárně - dramatický kroužek

Základním principem kroužku je dramatická hra. Pracujeme s výrazovými prostředky dalších druhů umění (literárního, výtvarného, hudebního) v jejich vzájemném propojení usilujícím o výsledné dramatické sdělení. Dramatická tvorba je účinným nástrojem emocionálního rozvoje osobnosti dětí, schopnosti sebepoznání, sebekontroly a kázně v kolektivní práci.

Kód 190707
Název Literárně - dramatický kroužek
Místo konání DDM Beroun
Hlavní vedoucí Marcela Dohnalová
Věková skupina 9-14 let
Cena rok 2400,- Kč
Dny konání ČT 16:30-18:30
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí volno