Novinky

02.06.2020 Kroužky 2020/2021

A je to venku ! Kroužky na další školní rok. Zveřejnili jsme pro vás naši nabídku kroužků, kterou neustále rozšiřujeme. Naleznete je v sekci KROUŽKY 2020/2021. Kroužky jsou zatím pouze k vidění, abyste se mohli rozmyslet, který kroužek je pro vás ten pravý. Přihlašování na naše kroužky spustíme 24. 8. 2020 v 18:00 tak buďte připraveni, ať vám nic neuteče.

22.05.2020 INFORMACE K TÁBORŮM

Radostná zpráva, pokud se epidemiologická situace v ČR nezmění, tábory budou! Připravujeme pro Vás dokumenty, které budou odpovídat požadavkům Ministerstva zdravotnictví, následně Vám budou zaslány emailem a také budou ke stažení u jednotlivých táborů. Prosím věnujte jim zvýšenou pozornost. Platby táborů můžete začít provádět.

CHEMICKÉ ODDĚLENÍ

03.02.2020

Běžně známým faktem je, že pro výuku chemie jako experimentální vědy mají mimořádný a nepostradatelný význam pokusy. Tradičně je edukační pokus označován jako školní, pokud se využívá ve škole. V současnosti je uplatňován pojem edukační experiment, který má širší význam. Edukační roli mají totiž nejen chemické pokusy prováděné ve škole, ale i v zájmovém vzdělávání mimo školu a pokusy domácí. Výuka chemie má díky své experimentální složce velkou výhodu oproti ostatním všeobecně vzdělávacím předmětům. Ve smyslu požadavků J. A. Komenského předkládá učení na základě důkazu s využitím všech lidských smyslů a uplatněním úvahy k pochopení podstaty sledovaných jevů. Experiment jako součást výuky má u nás tradici delší než 160 let. 
 

Chemický edukační pokus plní ve výuce významné funkce v oblasti motivační, informační, poznávací i diagnostické. 
 

Významným zásahem, který vede k omezení pokusů, jsou legislativní změny v možnostech práce s chemickými látkami, zejména pokud se týká žákovských pokusů. Někteří vyučující řešili tento problém tak, že přestali pokusy provádět, dokonce likvidovali laboratoře a kabinety chemie. Absence pokusů při výuce však vede ke ztrátě názornosti, motivace žáků a v konečném důsledku pak k malému zájmu žáků o chemii. Jednou z cest, jak napomoci návratu chemických pokusů do škol, může být jejich dostupné zajištění pomůckami, které jsou při práci bezpečné a práce s nimi je časově málo náročná.
 

Další možnost prohlubování zájmu o chemii nabízí dětem chemické kroužky realizované v rámci volnočasové zájmové činnosti. Pod názvem Alchymista, Chemické hrátky nebo Chemické pokusohraní nabízí tuto činnost i DDM Beroun.
 

Děti na kroužcích provádí pokusy samostatně pod vedením lektora. Lektor účastníkům pokus vysvětlí, podrobně popíše postup a kontroluje děti při jeho realizaci. Některé pokusy však je možné pouze demonstrovat. V obou případech vždy lektor vysvětlí princip chemické reakce, popíše fyzikální či chemické zákony, které se pokusu týkají.
 

Začátečníci se nejprve seznámí s bezpečností práce a ochrany zdraví při chemických pokusech. Vždy musí respektovat zásady práce v chemické laboratoři. Naučí se názvy chemických pomůcek a laboratorního skla. Umí rozlišovat mezi látkou plynnou, kapalnou a pevnou. V průběhu prvního roku realizují děti pokusy, při kterých používají běžně dostupné chemikálie (soda, ocet, cukr, sůl, potravinářská barviva). Pokusy jsou koncipované tak, aby si děti mohly pokus vyzkoušet doma. Z každé lekce si děti odnesou zápis z pokusu ve formě A5 (jednoduše popsaný princip, pomůcky a postup). 
 

Pokročilí si vyzkouší sestavit jednoduché aparatury pro realizaci separačních metod (filtrace, destilace, chromatografie). Laboratoř je za tímto účelem vybavena laboratorními stojany s příslušenstvím. Seznámí se dále s vlastnostmi, výskytem, použitím a možnostmi získávání chemických prvků. Některé prvky si laboratorně připraví (vodík, kyslík atd.). Seznámí se s elektrolýzou.
 

Důraz je kladen na význam vody, její kvalitu a ochranu. Děti se seznámí s důležitostí neobnovitelných a obnovitelných zdrojů. Připraví si ropu, poznají vlastnosti zemního plynu i uhlí.
 

 Při pokusech se malí chemici seznamují s látkami anorganickými i organickými. V rámci pokusů z organické chemie si připraví mýdlo, stanoví glukózu ve vzorcích atd.
 

Laboratoř je vybavena stavebnicemi Molymod, které umožňují dětem sestavovat modely molekul látek.

Ing. Kamila Zvědělíková, Ph.D