Novinky

09.03.2020 UZAVŘENÍ DDM BEROUN

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví se od 11. 3. 2020 budova DDM Beroun uzavírá. Nebudou probíhat kroužky, semináře, akce, workshopy a nebude otevřena ani hernička. Ruší se též všechny aktivity v Drahelčicích, Hýskově, Rudné, Zdicích a Žebráku. Děkujeme za pochopení. Mgr. Petra Zavadilová ředitelka DDM Beroun

PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ

03.02.2020 Dovolte, abych vás seznámila s přírodovědným zaměřením v Domě dětí a mládeže v Berouně. Tyto kroužky dětem nabízejí rozvoj teoretických vědomostí, ale převážně praktických přímo v přírodě okolí Berouna i o kousek dál. Děti navštěvují louky, lesy, parky ale i přímo v DDM budou mít šanci seznámit se se Zoo koutkem. Pedagogové učí děti základní péči o přírodu i zvířata. V lese se chovají podle pravidel, na louce poznávají luční květiny a v neposlední řadě pečují o desítky zvířat v Zoo koutku přímo v budově DDM. Na všech místech, která děti navštěvují, se učí poznávat stromy, kytky i zvířata. Vše probíhá zábavnou formou především hrou, která děti baví a ani se neuvědomí, že se učí. 
 
Na kroužku Přítel lesa, který je vzdálen od DDM v nedalekých Zdicích jsou děti většinu času venku. Docházejí na blízký kopec Knihov, kde se nabízí mnohá využití. Od poznávání stromů, pozorování lesních zvířat až po využití volného prostoru přímo v přírodě na hry spojené s lesní tématikou. Hry jsou vždy uzpůsobeny tak, že se v nich děti učí spolupráce, soutěživosti ale i  odborných lesních termínů.  
 
Přežití v přírodě dětem nabízí být alespoň na okamžik malým Robinsonem. Vyzkoušíme si rozdělat oheň bez zápalek, postavit přístřešek pouze z toho co najdeme v lese a v neposlední řadě zkusíme uvařit čaj z jedlých plodů. Pro pobyt v přírodě jsou potřeba znát mnohá pravidla a s těmi se děti seznámí právě na tomto kroužku. Naučí se poznat méně známá zvířata i rostliny.  V rámci společného setkání se budeme také věnovat ekologii a šetrnému způsobu života s ohledem na přírodu a životní prostředí. 
 
Co takhle stát se malým myslivcem? To nabízí myslivecký kroužek. Děti se naučí poznat mnohá tajemství lesa a přitom si uvědomit, že jsme pouhou součástí stejně jako zvěř, rostliny, stromy a vlastně vše co nás obklopuje. Především nás zajímá tvz. „Myslivost“. Děti se naučí myslivecké názvosloví, orientaci v prostoru, seznámí se s tradicemi, poznáváním stop zvěře či kynologie. 
 
Kroužek já a pes je zaměřený pro děti a jejich čtyřnohé parťáky. Společnými silami budou pylovat výchovu, poslušnost a přátelský vztah mezi sebou. Přijít mohou všechna plemena, která respektují ostatní psí kamarády. Děti si se svými psy vyzkouší i zábavné triky. Zpestření kroužku bude i výroba hraček pro psy. 
 
Naše DDM má Zoo koutek s desítkami zvířátek. A právě v těchto místech probíhá Chovatelský kroužek. Děti se budou postupně seznamovat se všemi zvířátky. O každém zvířeti se naučí: jeho přirozené prostředí, potravu a chov v zajetí.  Dozví se jak se o ně správně starat, nakrmit je i pomazlit. Na každé schůzce se podrobněji budeme věnovat jednomu zvířátku. 

Marcela Suchá