Novinky

09.03.2020 UZAVŘENÍ DDM BEROUN

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví se od 11. 3. 2020 budova DDM Beroun uzavírá. Nebudou probíhat kroužky, semináře, akce, workshopy a nebude otevřena ani hernička. Ruší se též všechny aktivity v Drahelčicích, Hýskově, Rudné, Zdicích a Žebráku. Děkujeme za pochopení. Mgr. Petra Zavadilová ředitelka DDM Beroun

HUDEBNÍ ODDĚLENÍ

03.02.2020 Vedle sportovních, výtvarných a technických kroužků mohou děti v Domě dětí a mládeže Beroun navštěvovat také hudební kroužky. Hudba, zpěv, hra na hudební nástroj jsou nedílnou součástí našeho života a kultury, tudíž je dobré se těmto aktivitám věnovat. V naší organizaci se soustředíme na instrumentální hru a hru se zpěvem. Z nabídky kroužků si děti mohly vybrat hraní na flétničku, či na kytaru.
V rámci kroužku Kytara mírně pokročilí se s dětmi soustředíme na osvojení základních i pokročilejších akordů a pochopení kytarových technik. Pozornost je věnována i jednotlivým typům rytmu, počítání dob a práci s metronomem. 
Kroužek je kombinací hry na hudební nástroj a zpěvu. Děti si mohou vybrat své oblíbené písničky, které se na kroužku naučí a zazpívají si je.
Základní orientace ve zpěvníku a v hudebních technikách jsou součástí kroužku.
Na kroužku Hra na zobcovou flétnu se děti naučí základní dovednosti hry na flétnu, procvičí si pohyblivost prstů a naučí se správně dýchat. Na tomto kroužku jsou stále volná místa.
Dále v DDM plánujeme otevřít kroužek zaměřený čistě na zpěv, kde si členové mohou vyzkoušet zpívat sólově či ve sboru. Experimentovat zde mohou jako vícehlasný sbor, sbor s instrumentem apod.

Oskar Burian