TITLE

DESCRIPTION

Alchymista začátečníci

DDM Beroun
Středa
15:00 - 16:30
Kamila Zvědělíková
1 600 Kč
VS: 567/7
6+ let

Kroužek probíhá v Litni ve škole. Díky nenáročným pokusům si děti osvojí základy práce s laboratorními pomůckami (kádinka, zkumavka, pipeta…). S využitím běžných chemikálií/potravin používaných v kuchyni (ocet, jedlá soda, čaj, coca-cola, čaj…) děti provedou řadu zajímavých pokusů a seznámí se se základy chemie a fyziky.

Stáhnout přihlášku

Angličtina – příprava na maturitu

DDM Beroun
Středa
14:30 - 15:30
700 Kč
VS: 2312
10 - 12 let

Nový kroužek od pololetí - první hodina 13.2. V rámci kroužku budou procvičovány jednotlivé didaktické testy z minulých let, bude zopakována a upevněna gramatika, jazykové kompetence, rozšířena potřebná slovní zásoba. Důraz bude kladen na poslechovou část testu. Studenti budou také seznámeni s průběhem a organizací maturitní zkoušky.

Stáhnout přihlášku

Barvička

Zdice
Středa
15:45 - 17:15
Andrea Jonášová
1 600 Kč
VS: 1612
5 - 15 let

OBSAZENO Jedná se o výtvarný kroužek, kde budeme tvořit z různých materiálů jako je dřevo, papír, látka, keramika, plast atd.

Stáhnout přihlášku

Chemické hrátky

DDM Beroun
Pondělí
15:15 - 16:45
Dana Adamiv
1 600 Kč
VS: 567/1
10+ let

Tento kroužek je určen pro pokročilé. Díky nenáročným pokusům si děti osvojí základy práce s laboratorními pomůckami (kádinka, zkumavka, pipeta…). S využitím běžných chemikálií/potravin používaných v kuchyni (ocet, jedlá soda, čaj, coca-cola, čaj…) děti provedou řadu zajímavých pokusů a seznámí se se základy chemie a fyziky.

Stáhnout přihlášku

Chemické hrátky

DDM Beroun
Pátek
14:00 - 15:30
Kamila Zvědělíková
1 600 Kč
VS: 567/2
6+ let

Pouze pro žáky ze školy B-English. Pomocí badatelských pokusů se budou děti seznamovat se základními přírodními zákony a objevovat taje chemie a fyziky. Jednoduché pokusy si samy vyzkoušejí.

Stáhnout přihlášku

Chemické hrátky

Zdice
Čtvrtek
14:00 - 15:30
Dana Adamiv
1 600 Kč
VS: 567/3
10+ let

Díky nenáročným pokusům si děti osvojí základy práce s laboratorními pomůckami (kádinka, zkumavka, pipeta…). S využitím běžných chemikálií/potravin používaných v kuchyni (ocet, jedlá soda, čaj, coca-cola, čaj…) děti provedou řadu zajímavých pokusů a seznámí se se základy chemie a fyziky.

Stáhnout přihlášku

Chemické hrátky

Hýskov
Středa
14:00 - 15:30
Pavla Tejklová
1 600 Kč
VS: 567/4
6+ let

Tento kroužek je určen pro děti ze ZŠ Hýskov. Díky nenáročným pokusům si děti osvojí základy práce s laboratorními pomůckami (kádinka, zkumavka, pipeta…). S využitím běžných chemikálií/potravin používaných v kuchyni (ocet, jedlá soda, čaj, coca-cola, čaj…) děti provedou řadu zajímavých pokusů a seznámí se se základy chemie a fyziky.

Stáhnout přihlášku

Chemické hrátky

DDM Beroun
Středa
15:00 - 16:00
Barbora Uhlířová
1 600 Kč
VS: 567/6
6 - 10 let

Díky nenáročným pokusům si děti osvojí základy práce s laboratorními pomůckami (kádinka, zkumavka, pipeta…). S využitím běžných chemikálií/potravin používaných v kuchyni (ocet, jedlá soda, čaj, coca-cola, čaj…) děti provedou řadu zajímavých pokusů a seznámí se se základy chemie a fyziky.

Stáhnout přihlášku

Chemické hrátky

DDM Beroun
Pátek
15:00 - 16:00
Kamila Zvědělíková
1 600 Kč
VS: 567/2
6+ let

Pomocí badatelských pokusů se budou děti seznamovat se základními přírodními zákony a objevovat taje chemie a fyziky. Jednoduché pokusy si samy vyzkoušejí.

Stáhnout přihlášku

Chovatelský kroužek

DDM Beroun
Pondělí
16:00 - 17:00
1 200 Kč
VS: 2212
6+ let

Děti se seznámí se zvířaty z našeho zookoutku - jak se zvířátka chovají, čím se krmí, kde ve volné přírodě žijí. Zároveň se naučí, jak se správně v přítomnosti zvířátek chovat a jakou péči každé zvířátko potřebuje.

Stáhnout přihlášku

Country tance

DDM Beroun
Úterý
16:30 - 17:30
Kristýna Kosíková
1 200 Kč
VS: 580/13
6 - 15 let

Děti se naučí pohybové aktivitě a vyzkouší si taneční styl Country.

Stáhnout přihlášku

Dramaťáček

DDM Beroun
Středa
15:00 - 16:30
Zuzana Früblingová
1 600 Kč
VS: 912
6 - 15 let

Děti se naučí spolupracovat, vzájemně se podporovat, osvojí si základy dramatiky, jevištní práce a pantomimy, zdokonalí si mluvený projev. Vystoupení před vrstevníky na zkouškách a slovní hrátky je připraví na veřejný projev ve škole i v běžném životě.

Stáhnout přihlášku

Fotokroužek

DDM Beroun
Úterý
15:45 - 17:15
Daniela Doležalová
1 400 Kč
VS: 812
9+ let

OBSAZENO Děti si osvojí základní principy fotografování tj. práci se světlem, kompozici, makrofotografii, reportáž a mnoho dalšího.

Stáhnout přihlášku

Já a pes

DDM Beroun
Čtvrtek
16:00 - 17:00
Eliška Binková
1 200 Kč
VS: 1312
10 - 15 let

OBSAZENO Kroužek Já a pes je pro děti se psy (po domluvě lze i bez psa). Naučíme se, jak se psem správně komunikovat, jak jej učit novým věcem, jak řešit problémy. Děti samy naučí svého psa základní poslušnosti a zábavným trikům. V kroužku se zaměříme na teoretickou i praktickou část. Zúčastnit se mohou nekonfliktní psi, které dítě dokáže fyzicky zvládnout (udržet na vodítku). Vyskytuje-li se u psa jakékoliv problémové chování, je nutné to předem konzultovat s vedoucím kroužku.

Stáhnout přihlášku

Jóga

Zdice
Středa
14:45 - 15:45
Lucie Bálková
1 200 Kč
VS: 508/8
do 6 let

OBSAZENO Jóga pro děti z Mateřské školy Zdice přispívá k rozvoji pohybových schopností dětí.

Stáhnout přihlášku

Jóga pro rodiče s dětmi

DDM Beroun
Středa
10:00 - 11:00
Lucie Bálková
100 Kč / hod.
VS: 580/4
2 - 5 let

Vycházíme především z konceptu LALI jogy. Každá hodina se skládá z počátečních rituálů: společné pozdravení jednoduchou písničkou, mantra na zklidnění a cinknutí na tibetské kouzelné činelky. Pak následují pohybové říkanky, příběh, který si znazorňujeme či si hrajeme na zvířátka.  Část hodiny je věnována společnému posilování a protahování, opět s pomocí her a básniček. Každé cvičení obsahuje také skotačení na hudbu – máme krátké choreografie na indickou dynamickou hudbu a zapotí se opravdu všichni. Posledních 10 minut je věnováno dospělým a relaxu. Na příjemnou hudbu si zacvičíme krátkou jógovou sestavu, protáhneme zkrácené svaly a uvolníme záda.  Během cvičení rodičů si děti hrají se svými vrstevníky

Stáhnout přihlášku

Keramika pro děti

Zdice
Středa
14:00 - 15:30
Andrea Jonášová
1 600 Kč
VS: 561/6
6 - 15 let

Děti se naučí základům práce s keramickou hlínou, také základům její dekorace.

Stáhnout přihlášku

Keramika pro děti

DDM Beroun
Středa
13:30 - 15:00
1 600 Kč
VS: 561/2
6 - 15 let

Děti se naučí základům práce s keramickou hlínou, také základům její dekorace.

Stáhnout přihlášku

Keramika pro děti

Hýskov
Čtvrtek
13:00 - 15:15
Andrea Jonášová
1 600 Kč
VS: 561/9
6 - 15 let

Tento kroužek je určen pro děti, které chodí do ZŠ v Hýskově a které se chtějí naučit pracovat s keramickou hlínou a glazurami. Jedná se o tři lekce po 45 minutách.

Stáhnout přihlášku

Keramika pro dospělé

Hýskov
Úterý
18:00 - 20:00
70 Kč / hod
VS: 561/8
15+ let

Dospělí si osvojí techniky tvorby a dekorování z keramické hlíny.

Stáhnout přihlášku

Keramika pro dospělé

Březová
Úterý
18:00 - 20:00
Marika Hnízdilová
65 Kč / hod
VS: 561/10
15+ let

Dospělí si osvojí techniky tvorby a dekorování z keramické hlíny. Kroužek se koná v mateřské škole Březová.

Stáhnout přihlášku

Keramika pro dospělé

DDM Beroun
Úterý
09:00 - 12:00
Petra Zavadilová
80 Kč / hod.
VS: 561/1
15+ let

Dospělí si osvojí techniky tvorby a dekorování z keramické hlíny.

Stáhnout přihlášku

Keramika pro dospělé

DDM Beroun
Středa
15:30 - 18:30
Klára Kušková
80 Kč / hod.
VS: 561/3
15+ let

Dospělí si osvojí techniky tvorby a dekorování z keramické hlíny.

Stáhnout přihlášku

Keramika pro rodiče s dětmi

DDM Beroun
Pondělí
17:15–18:45
70 Kč/hod
VS: 561/11
3+ let

Rodiče se společně s dětmi naučí pracovat s keramickou hlínou, a to od nejjednodušších technik ke složitějším. Budou své výtvory také glazovat a zdobit engobami a oxidy. Tento zájmový útvar je koncipován jako jednorázová lekce.

Stáhnout přihlášku

Keramika pro rodiče s dětmi

DDM Beroun
Čtvrtek
16:30 - 18:30
70 Kč / hod
VS: 561/4
3+ let

OBSAZENO Rodiče se společně s dětmi naučí pracovat s keramickou hlínou, a to od nejjednodušších technik ke složitějším.Budou své výtvory také glazovat a zdobit engobami a oxidy. Tento zájmový útvar je koncipován jako jednorázová lekce.

Stáhnout přihlášku

Keramika pro rodiče s dětmi

Zdice
Úterý
15:00 - 16:30
Andrea Jonášová
70 Kč / hod
VS: 561/5
3+ let

Rodiče se společně s dětmi naučí pracovat s keramickou hlínou, a to od nejjednodušších technik ke složitějším. Budou své výtvory také glazovat a zdobit engobami a oxidy. Tento zájmový útvar je koncipován jako jednorázová lekce.

Stáhnout přihlášku

Keramika pro rodiče s dětmi

Hýskov
Úterý
16:00 - 18:00
70 Kč / hod
VS: 561/7
3+ let

OBSAZENO Rodiče se společně s dětmi naučí pracovat s keramickou hlínou, a to od nejjednodušších technik ke složitějším. Budou své výtvory glazovat a zdobit engobami a oxidy. Tento zájmový útvar je koncipován jako jednorázová lekce,a bude se bude konat v budově Spolkového a informačního centra v Hýskově.

Stáhnout přihlášku

Kytara

DDM Beroun
Pondělí
14:00 - 15:00
Oskar Burian
1 400 Kč
VS: 412
7 - 15 let

Tento kroužek je určen těm, kteří se chtějí naučit hrát při ohni na kytaru, ale i nadšencům, jenž chtějí správně zahrát a zazpívat svou oblíbenou písničku. Náplň kroužku je osvojit si základní akordy a rytmus a postupně přidávat i obtížnější. Každý nově naučený akord se vyzkouší na písničce, v níž se objevuje. Součástí ZK je rychlá teorie a hra lidových písniček, rocku a mnoha písniček na přání.

Stáhnout přihlášku

Malý youtuber

DDM Beroun
Pondělí
15:30 - 16:30
Eliška Binková
1 400 Kč
VS: 2012
8 - 15 let

PRVNÍ LEKCE 1. 11. 2018 Naučíme se pracovat s videem, obrazem a zvukem. Budeme vytvářet různé video sestřihy a zveřejňovat naši práci na našem youtube kanále. Sdělíme vám naše názory, samozřejmě v mezích etiky a vkusu. Vše proběhne na základě „Etického kodexu kroužku,“ který si sami v úvodu vytvoříme, abychom se poučili o nebezpečí internetového prostředí, a ukážeme si i jaký negativní vliv mohou mít sociální sítě na náš reálný život. Ukážeme si, že internet není reálný svět, ale pouze místo určené pro zábavu.

Stáhnout přihlášku

Malý youtuber

DDM Beroun
Úterý
15:00 - 16:00
Eliška Binková
1 400 Kč
VS: 712/1
8 - 15 let

OBSAZENO Naučíme se pracovat s videem, obrazem a zvukem. Budeme vytvářet různé video sestřihy a zveřejňovat naši práci na našem youtube kanále. Sdělíme vám naše názory, samozřejmě v mezích etiky a vkusu. Vše proběhne na základě „Etického kodexu kroužku,“ který si sami v úvodu vytvoříme, abychom se poučili o nebezpečí internetového prostředí, a ukážeme si i jaký negativní vliv mohou mít sociální sítě na náš reálný život. Ukážeme si, že internet není reálný svět, ale pouze místo určené pro zábavu.

Stáhnout přihlášku

Malý youtuber

DDM Beroun
Pondělí
17:00 - 18:00
Eliška Binková
1 400 Kč
VS: 712/2
8 - 15 let

OBSAZENO Naučíme se pracovat s videem, obrazem a zvukem. Budeme vytvářet různé video sestřihy a zveřejňovat naši práci na našem youtube kanále. Sdělíme vám naše názory, samozřejmě v mezích etiky a vkusu. Vše proběhne na základě „Etického kodexu kroužku,“ který si sami v úvodu vytvoříme, abychom se poučili o nebezpečí internetového prostředí, a ukážeme si i jaký negativní vliv mohou mít sociální sítě na náš reálný život. Ukážeme si, že internet není reálný svět, ale pouze místo určené pro zábavu.

Stáhnout přihlášku

Mluvíme anglicky

DDM Beroun
Úterý
15:00 - 16:00
Oskar Burian
1 400 Kč
VS: 612
12+ let

Tento kroužek je zaměřený především na vzdělávání přirozenou a přátelskou formou pro děti, které si chtějí osvojit a zlepšit anglický jazyk. Během kroužku je zastoupena z největší části konverzace na zábavné nebo neobvyklé téma, děti se tak dozví zajímavosti i nová slovíčka. Nedílnou součástí tvoří i vysvětlení gramatiky od úplných začátků k pokročilým úrovním Děti získají větší slovní zásobu, osvojí si gramatiku a nebudou se bát před někým mluvit anglicky.

Stáhnout přihlášku

Modeláři

DDM Beroun
Čtvrtek
17:30 - 19:00
Jiří Veverka
1 600 Kč
VS: 1412
8 - 15 let

Zájmový útvar přivítá mezi své členy další zájemce, kteří se chtějí naučit základům modelářství a mají rádi historii. Určeno pro všechny zájemce, kteří rádi staví modely lodí, letadel, bojové techniky a dalších strojů.

Stáhnout přihlášku

Modeláři

DDM Beroun
Čtvrtek
16:00 - 17:30
Jiří Veverka
1 600 Kč
VS: 1412
8 - 15 let

Zájmový útvar přivítá mezi své členy další zájemce, kteří se chtějí naučit základům modelářství a mají rádi historii. Určeno pro všechny zájemce, kteří rádi staví modely lodí, letadel, bojové techniky a dalších strojů.

Stáhnout přihlášku

Montessori pracovny

DDM Beroun
Úterý
9:30–11:00
70 Kč/lekce
VS: 2412
1,5–3 let

PRVNÍ LEKCE: 12. 2. 2019 Co nás čeká: povídání v kruhu, chůze po elipse a práce s pomůckami Přijďte se seznámit s Montessori pedagogikou. Děti i maminky si vyzkouší didaktické pomůcky a chůzi po elipse.  Při společné práci poznáme mnoho nového o svých dětech i sobě. Společně provedeme děti na jejich cestě poznáním.

Kontaktujte nás!

Montessori pracovny

DDM Beroun
Čtvrtek
9:30–11:00
70 Kč/lekce
VS: 2512
1,5–3 let

PRVNÍ LEKCE: 14. 2. 2019 Co nás čeká: povídání v kruhu, chůze po elipse a práce s pomůckami Přijďte se seznámit s Montessori pedagogikou. Děti i maminky si vyzkouší didaktické pomůcky a chůzi po elipse.  Při společné práci poznáme mnoho nového o svých dětech i sobě. Společně provedeme děti na jejich cestě poznáním.

Kontaktujte nás!

Od lumpáren k pohybu

Zdice
Čtvrtek
15:00 - 16:00
Lucie Bálková
1 400 Kč
VS: 502/3
4 - 7 let

Při cvičení se využívají různé tradiční i netradiční náčiní a nářadí (vybavení tělocvičny, hračky, maňásci, padák, míčky, papíry a psací potřeby, obrázky hudba atd.). Prostřednictvím správně zvolených kolektivních her a všestranných cvičení děti zábavnou formou zlepšují svou kondici, držení těla a celkovou fyzickou zdatnost. Je kladen důraz na všestranné pohybové průpravy dětí, rozvíjené kladného vztahu ke sportu a zdravému životního stylu, zdokonalení obratnosti a šikovnosti dětí, rozvíjení vzájemné spolupráce a zdravé soutěživosti. Děti se nemusejí bát, že jim něco nepůjde, vše spolu postupně naučíme a hodinu si tak všichni naplno užijeme.

Stáhnout přihlášku

Parkour

DDM Beroun
Středa
16:00 - 17:00
Oskar Burian
1 600 Kč
VS: 580/6
12+ let

OBSAZENO Parkour je v překladu "dostat se z bodu A do bodu B nejrychlejší a nejefektivnější možnou cestou." V tomto kroužku se nebude skákat po vysokých střechách a dělat nebezpečné kousky, ale bude se trénovat fyzickákondice a provádět základní parkourové prvky: skoky, doskoky, výlezy, přítahy apod. Cílem je připravit děti na souvislý parkourový běh s množstvím překážek.

Stáhnout přihlášku

Počítače

DDM Beroun
Čtvrtek
15:15 - 17:15
Zbyněk Hamerník
1 500 Kč
VS: 1212
10 - 15 let

OBSAZENO Aktivity v zájmovém útvaru jsou určeny pro děti od čtvrté třídy ZŠ Obsahují tvorbu ve webových aplikacích nad účty Google, vizuální programování v nástroji Scratch, programování lineárního robota Ozobot a stavbu s naprogramováním konstrukcí z robotických stavebnic Lega. Dvouhodinový kroužek se koná jednou za čtrnáct dní v počítačové učebně ZŠ Králův Dvůr v Jungmannově ulici.    

Stáhnout přihlášku

Poznávám, co umím

Zdice
Čtvrtek
10:00 - 11:00
Lucie Bálková
80 Kč / hod
VS: 502/2
2 - 4 let

Poznávám, co umím je kroužek určen pro maminky na mateřské dovolené, které chtějí neobvykle trávit čas se svými dětmi. Udržet děti v tomto věku na jednom místě jde jen stěží, ale na našem cvičení se spolehlivě vyřádí. Malí průzkumníci mohou za pomoci rodičů zdolávat překážkové dráhy. Prolézání tunelem, hod na cíl a mnoho dalších aktivit podporují správný rozvoj koordinace a zapojení všech svalových skupin. Díky připraveným hrám si děti rozvíjejí vztah k jiným dětem, učí se přátelskému soutěžení a přirozené soutěživosti. Tento kroužek probíhá ve SPORTOVNÍ HALE Zdice.

Stáhnout přihlášku

Poznávám, co umím

DDM Beroun
Pondělí
10:00 - 11:00
Lucie Bálková
80 Kč / hod
VS: 502/1
2 - 4 let

Poznávám, co umím je kroužek určen pro maminky na mateřské dovolené, které chtějí neobvykle trávit čas se svými dětmi. Udržet děti v tomto věku na jednom místě jde jen stěží, ale na našem cvičení se spolehlivě vyřádí. Malí průzkumníci mohou za pomoci rodičů zdolávat překážkové dráhy. Prolézání tunelem, hod na cíl a mnoho dalších aktivit podporují správný rozvoj koordinace a zapojení všech svalových skupin. Díky připraveným hrám si děti rozvíjejí vztah k jiným dětem, učí se přátelskému soutěžení a přirozené soutěživosti.

Stáhnout přihlášku

Přítel lesa

Zdice
Úterý
14:00 - 15:00
Andrea Jonášová
1 400 Kč
VS: 1512/2
6 - 13 let

Zábavnou formou se děti naučí poznávat přírodu kolem sebe, šifrovat zprávy, uzlovat, seznámí se se základy první pomoci, bezpečné práce s ohněm a mnoho dalšího.

Stáhnout přihlášku

Školička vaření a pečení

DDM Beroun
Úterý
14:00 - 15:30
Petra Zavadilová
1 400 Kč
VS: 512
7 - 15 let

Děti se zde naučí nejen péct, ale i připravovat různé pokrmy.

Stáhnout přihlášku

Skřivánci

DDM Beroun
Čtvrtek
16:30 - 17:30
1 200 Kč
VS: 2112
6 - 10 let

Sbor pro malé zpěvačky a zpěváky - bude zahrnovat zpěv za doprovodu klavíru, hraní na jednoduché doprovodné nástroje a cviky na správné dýchání.

Stáhnout přihlášku

Sochařský kroužek

DDM Beroun
Úterý
14:00 - 15:30
Daniela Doležalová
1 600 Kč
VS: 1012
6+ let

Děti si vyzkouší prostorovou tvorbu z různých materiálů.

Stáhnout přihlášku

Sportík

Zdice
Pondělí
16:00 - 17:00
Oskar Burian
1 400 Kč
VS: 580/7
6 - 15 let

Sportík je určen dětem navštěvujícím 1. stupeň ZŠ. Jedná se o funkční kruhový trénink, díky němuž si děti zlepší držení těla, obratnost získají lepší kondici, zdokonalí si techniku prováděných cviků a to vše zábavnou formou. V úvodu každé tréninkové hodiny se děti zahřejí pomocí pohybové hry, procvičí se a následně se pustí do funkčního kruhového tréninku. Při tréninku se děti střídají po určitou dobu na různých stanovištích, kde při cvičení využívají váhu vlastního těla a různé fitness pomůcky (balanční pomůcky, závěsné systémy, překážky, závaží) a procvičí celé tělo. Lektor zohlední fyzické možnosti každého dítěte a pod jejím dozorem postupně přechází od základní k obtížnější variantě prováděného cviku. Proto je tento druh cvičení vhodný pro děti s odlišnou mírou fyzické zdatnosti. Sportík se bude konat v tělocvičně ZŠ Zdice.

Stáhnout přihlášku

Sportík

Zdice
Čtvrtek
16:00 - 17:00
Lucie Bálková
1 400 Kč
VS: 580/11
6 - 15 let

Sportík je určen dětem navštěvujícím 1. stupeň ZŠ. Jedná se o funkční kruhový trénink, díky němuž si děti zlepší držení těla, obratnost získají lepší kondici, zdokonalí si techniku prováděných cviků a to vše zábavnou formou. V úvodu každé tréninkové hodiny se děti zahřejí pomocí pohybové hry, procvičí se a následně se pustí do funkčního kruhového tréninku. Při tréninku se děti střídají po určitou dobu na různých stanovištích, kde při cvičení využívají váhu vlastního těla a různé fitness pomůcky (balanční pomůcky, závěsné systémy, překážky, závaží) a procvičí ta celé tělo. Lektorka zohlední fyzické možnosti každého dítěte a pod jejím dozorem postupně přechází od základní k obtížnější variantě prováděného cviku. Proto je tento druh cvičení vhodný pro děti s odlišnou mírou fyzické zdatnosti.

Stáhnout přihlášku

Street workout

DDM Beroun
Středa
14:30 - 15:30
Oskar Burian
1 600 Kč
VS: 580/5
8 - 16 let

OBSAZENO Street Workout – posilování s vlastní vahou. Děti a mladiství si přirozenou cestou zlepší fyzickou kondici v rámci kruhových i hromadných tréninků. Naučí se správně provádět cviky, uskutečnitelné téměř kdekoliv. Všeobsáhlé zaměření na svalové partie dovede dítě k dobrému držení těla a vytrvalosti. Možnost sestavit individuální trénink podle požadavků. Správná životospráva je součástí kroužku

Stáhnout přihlášku

Tančíme rádi

DDM Beroun
Čtvrtek
16:00 - 17:00
Nováková, Korčíková
1 200 Kč
VS: 580/14
6 - 15 let

Dítě se naučí aktivnímu pohybu a užije si spoustu zábavy.

Stáhnout přihlášku

Tanec

Zdice
Středa
17:00 - 18:00
Lucie Bálková
2 500 Kč
VS: 580/9
5 - 9 let

Tanec pro děti je průpravou k pohybovým aktivitám. Naučí se vnímat rytmus a svoje vlastní tělo. Pomocí jednoduchých choreografií si rozvinou pohybovou paměť.

Stáhnout přihlášku

Tanec

DDM Beroun
Pondělí
16:00 - 17:00
Lucie Bálková
2 500 Kč
VS: 580/2
7 - 15 let

Tanec pro děti je průpravou k pohybovým aktivitám. Naučí se vnímat rytmus a svoje vlastní tělo. Pomocí jednoduchých choreografií si rozvinou pohybovou paměť.

Stáhnout přihlášku

Tanec

DDM Beroun
Pondělí
15:00 - 16:00
Lucie Bálková
2 500 Kč
VS: 580/1
5 - 9 let

Tanec pro děti je průpravou k pohybovým aktivitám. Naučí se vnímat rytmus a svoje vlastní tělo. Pomocí jednoduchých choreografií si rozvinou pohybovou paměť.

Stáhnout přihlášku

Tanec

Zdice
Středa
16:00 - 17:00
Lucie Bálková
2 500 Kč
VS. 580/10
9 - 15 let

Tanec pro děti je průpravou k pohybovým aktivitám. Naučí se vnímat rytmus a svoje vlastní tělo. Pomocí jednoduchých choreografií si rozvinou pohybovou paměť.

Stáhnout přihlášku

Textilní tvoření

DDM Beroun
Pondělí
15:30 - 17:00
Daniela Doležalová
1 600 Kč
VS: 312
8+ let

OBSAZENO Děti se v průběhu roku seznámí s textilními technikami - paličkování, tkaní, výšivka, plstění, drhání, šití na šicím stroji. A zhotoví si drobné výrobky podle vlastního návrhu.

Stáhnout přihlášku

Úterní hernička

DDM Beroun
Úterý
9:00 - 11:00
Lucie Bálková
50,- Kč / hod
VS: 1912

Rádi bychom vás pozvali do naší nově otevřené relaxační herničky pro maminky s dětmi. Dětičky si pohrají, zatančí, zacvičí…miminka se protáhnou na koberci a vy si v klidu vypijete kávu nebo čaj.

Stáhnout přihlášku

Výtvarný kroužek

DDM Beroun
Pondělí
13:45 - 15:15
Daniela Doležalová
1 600 Kč
VS: 212
6+ let

Děti si na kroužku vyzkouší techniky kresby, malby, grafiky, koláže i prostorovou tvorbu z různých materiálů. Kroužek rozvíjí estetické cítění a jemnou motoriku.

Stáhnout přihlášku

Zumba pro děti

DDM Beroun
Pátek
14:00 - 15:00
1 200 Kč
VS: 580/16
6 - 10 let

Naučíme se správnému postoji těla, budeme rozvíjet smysl pro rytmus a motoriku pohybu. V průběhu kroužku se budeme protahovat na aktivní muziku, tančit a cvičit Zumbu s prvky Aerobiku a i baletu, vytleskávat rytmus a skvěle se bavit.

Stáhnout přihlášku

Dům dětí a mládeže Beroun, příspěvková organizace

U Stadionu 787
266 01 Beroun
IČ: 71294643
Bankovní spojení: 270968724/0300

Kde nás najdete

U Stadionu 787
266 01 Beroun